Arbetar du med barn och ungdomar?

Ta chansen och sök till vår uppskattade och inspirerande distanskurs i Muntligt Berättande. Den arrangeras av Linnéuniversitetet och Sagobygden tillsammans.

Några utlåtande från tidigare deltagare som gått kursen; "ett extra verktyg, ökad förståelse, berikande, användbar, utvecklande, upptäckt nya sidor, vi upplevde mycket roligt..."

Muntligt berättande i förskola och skola, 15 hp.

Klicka här för mer info om kursen och hur du ansöker, på Linnéuniversitetets hemsida. Obs. öppen för senare anmälan!
https://bit.ly/3eATY4e

" Kursen vänder sig till verksamma eller blivande lärare i förskola eller grundskola, men också till andra som möter barn i förskole- eller skolåldern. Den innehåller moment om berättandets historik och pedagogiska möjligheter. I momentet om berättandets historik ges en bakgrund till det muntliga berättandet och dess former i olika tider, t.ex. folksagor, fabler, sägner och myter. Flera moment i kursen påvisar berättandets pedagogiska möjligheter varav särskilt språkutveckling, värdegrundsfrågor och mångkultur betonas. Ett annat viktigt kursinnehåll handlar om hur man levandegör ett kunskapsområde med ämnesberättelser. I kursen ingår praktiska övningar som bygger på grunderna i berättarteknik."

Höstens fysiska träffar äger rum enligt följande:

Introduktion och sägenresa i Ljungby 4–5 september,
träff i Växjö 2–3 oktober,
träff i Ljungby 23–24 oktober med berättardagar,
avslutning i Växjö 4–5 december.

Tiderna är kl 10–16 på fredagarna och kl  9–15 på lördagarna.

Du är också välkommen att höra av dig till Sagobygdens berättarpedagog Mikael Thomasson som är en av kursledarna;
mikael.thomasson@sagobygden.se

Varmt välkommen till en kurs som kan förändra!

 

Dela denna sida: