Årets svenska UNESCO-pris till Meg Nömgård

17 mars 2016. Om oss

Sagomuseets verksamhetsledare, Meg Nömgård, har tilldelats 2016 års Svenska Unescopris.

 Priset syftar till att lyfta fram en individ eller organisation som särskilt bidragit inom Unescorelaterade områden under det senaste året och som uppmärksammas för att ha utfört en framstående insats. Årets mottagare av Svenska Unescopriset är Meg Nömgård, verksamhetsledare för Sagobygden, Berättarnätet Kronoberg.
Meg arbetar enträget med att lyfta fram Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet och hon har också varit aktiv i samarbetet med Institutet för språk och folkminnen som har regeringens uppdrag att arbeta med konventionen.
- Jag känner mig oerhört hedrad över denna fina utmärkelse. Jag delar detta pris med alla de som under 27 års tid har gjort ett ovärderligt arbete inom föreningen Berättarnätet Kronoberg med att lyfta fram Sagobygden och det muntliga berättandet på ett målmedvetet sätt, som en del av vårt immateriella kulturarv. Det känns som ett fint erkännande för vårt gemensamma arbete. Jag känner även tacksamhet till det stöd och intresse som jag fått av Svenska Unescorådet, Institutet för språk och folkminnen, Region Kronoberg, Ljungby kommun och Länsstyrelsen i Kronobergs Län i arbetet med konventionen för tryggandet av det immateriella kulturarvet. Idag är Sagobygden en lokal, regional, nationell och internationell aktör inom ämnet. Detta pris ger ny energi till vidare arbete där vår målsättning är att fortsätta sprida konventionens budskap och vår kunskap, säger Meg Nömgård.
 

17 mars 2016, 18.25

Dela denna sida: