Berättarnätet Kronoberg

Här kan du läsa mer om vår verksamhet. Kanske har du lust att själv komma med i vår verksamhet. Föreningen är öppen både för alla som tycker om att berätta och för alla som hellre lyssnar. Utan lyssnare blir det inget berättande! Läs om vårens program under aktuellt!

Föreningen har till ändamål

- att lyfta fram muntlig berättartradition som en del av det immateriella kulturarvet
- att sprida kunskap om folksagor, sägner och annan folkdikt för att trygga och höja medvetenheten om det immateriella kulturarvet
- att värna om Sagobygdens och Kronobergs berättartraditioner
- att äga och driva Sagomuseet i Ljungby och Sagobygden
- att uppmuntra till och bedriva forskning, utbildning och arkivering inom ämnesområdet muntligt berättande
- att arrangera berättarfestivaler med nationella och internationella medverkande
- att samverka med nationella och internationella kulturinstitutioner och enskilda som värnar om det muntliga berättandets traditioner och utveckling
- att utgöra ett nätverk inom Norden och ett kunskapscentrum för människor som är intresserade av muntligt berättande samt aktivt stimulera muntligt berättande.

Bli medlem

Medlemsavgiften är per år; 150 kronor för vuxen, 75 kronor för ungdom upp till 19 år och 250 kronor för familj. Även föreningar, företag och institutioner bli medlemmar och årsavgiften är då 300 kronor.  Det fungerar lika bra att betala via bankgiro eller swish.
Bg 5033-2303.
Swish 123 175 68 99

Viktigt att du också mailar oss dina kontaktuppgifter så vi vet att det är just du/ni som är vår nya medlem;
Namn, adress, telefon och mailadress till kontakt@sagobygden.se

Berättarnätet Kronobergs styrelse 2019
Ordförande: Per Gustavsson, per.gustavsson@telia.com
Vice Ordf Bengt Johansson bengt.art.johansson@telia.com

Ledamöter
Irene Olofsson, irene.olofsson@bolmso.se
Agneta J-son Granemalm, agneta@granemalm.se
Kjell Sundberg, kjellarnesundberg@yahoo.se
AnnKarin Ånman, annkarin.anman@gmail.com
Maria Berglund, miaberglund74@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Dela denna sida: