1 av 3

Ny nordisk hemsida för immateriellt kulturarv!

Idag släpps en helt ny hemsida, den första i sitt slag, över goda exempel på immateriella kulturarv från Norden! Sagobygden har varit delaktiga i det nordiska projekt som har tagit fram hemsidan.

2003 kom FN-organet UNESCO med en konvention; Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Sverige ratificerade konventionen 2011. I korthet innebär konventionen att vi ska arbeta för att trygga de immateriella aspekterna av kulturarvet och inte enbart det materiella.

Inspirerade av konventionen startade ett samarbete mellan flera nordiska NGO:er (Non Govermental Organizations) som på olika sätt arbetar med immateriellt kulturarv. Detta för att lära sig av varandra och kunna utbyta erfarenheter. Samarbetet resulterade i projektet som idag lanserar sin hemsida. Projektet har finansierats av Nordisk Kulturkontakt och Norsk Håndverksinstitutt.

Syftet med hemsidan Nordic Safeguarding Practices är att samla information och presentera goda exempel på hur man kan arbeta med immateriellt kulturarv i Norden och underlätta kommunikation mellan olika parter såväl nationellt som internationellt.

Vi på Sagobygden har bidragit med våra erfarenheter kring att värna om det muntliga berättandet och vårt arbete med uppbyggandet av Sagobygden, t.ex. Ljungby Berättarfestival, Sagomuseet och Sägenplatserna i kommunerna Alvesta, Älmhult och Ljungby. På sidan möts du av fler svenska exempel såsom Zornmärket och Nyckelharpan. Från våra grannländer finns t.ex. insamlandet av berättelser i Kanjanland, Finland, främjandet av kustkultur i Vitafélag på Island samt bevarandet och förmedlandet av traditionell matkultur i Norge med mera.

Vår förhoppning är att denna hemsida ska få fler att öppna upp ögonen för den mångfald som finns i arbetet kring det immateriella kulturavet och att fler exempel ska tillkomma!

Länk till hemsidan: www.nordicsafeguardingpractices.org

Mer om immateriellt kulturarv: www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-.html

Sagobygden är sedan 2014 ackrediterade rådgivare till UNESCO konventionen och i mars 2017 nominerade Sveriges regering Sagobygden till UNESCO:s internationella register; The Register of Good Safeguarding Practices, (ett register som också har inspirerat till hemsida), svar väntas i dec 2018. Sagobygden finns även med på den nationella förteckningen över svenska immateriella kulturarv. 

Dela denna sida: