1 av 2

SAGOBYGDEN PÅ UNESCOREGISTER!

29 november 2018 av Ellen Sjömålen. Nyheter

Vi har idag mottagit det glädjande beskedet att Sagobygden har blivit upptaget på Unescos register över goda metodiska exempel på hur man kan arbeta med att trygga immateriella kulturarv, i vårt fall, den muntliga berättartraditionen. Detta vid Unescos pågående kommittémöte som äger rum på Mauritius.

Registret lyder under Unescos Konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Sagobygden är den första svenska nomineringen inom ramen för konventionen och är det 20:e exemplet i världen som finns på det här registret.

Förutom att anta Sagobygden till registret påtalades det även att ansökan i sig, var föredömlig, ett gott exempel på hur ansökningar bör skrivas.

Registret som lyfter fram förebilder världen över visar på en bredd både när det gäller geografi och innehåll. Där återfinns till exempel tygtillverkning från Uzbekistan, Fandango från Brasilien såväl som båtbyggartradition från Norge – och nu alltså också muntligt berättande från Sverige. Hos några andra representanter på registret finns det muntliga berättandet närvarande som en del av det aktuella projektet, men vårt helhjärtade fokus på det muntliga berättandet bidrar till ett nytt och viktigt inslag på registret.

 När vi i början av 1980-talet startade arbetet med att levandegöra berättartraditionen kring Ljungby, trodde jag inte i min vildaste fantasi, att vi en gång skulle utgöra ett exempel för hela världen på hur den muntliga berättartraditionen och dess sagor och sägner kan tryggas och utvecklas. Fortfarande har jag svårt att förstå hur stort det egentligen är. Jag vill tacka alla som har varit med och arbetat med stor påhittighet, engagemang och tålamod. Jag vill också tacka Sagobygdens kommuner, region, länsstyrelse, stat och alla andra som stöttat oss genom åren. Det är ett stort förtroende Unesco visar oss, men jag är övertygad om att vi kan motsvara förväntningarna, eftersom vi har engagerade medlemmar och en osedvanligt kompetent och besjälad personal, säger Per Gustavsson, grundare och ordförande för föreningen Berättarnätet Kronoberg, som driver Sagobygden.

 

Meg Nömgård, Sagobygdens verksamhetschef, på plats på Mauritius, säger att det är fantastiskt roligt!

-Vi har mottagit så mycket positiv respons här, många länder kommer till oss och vill veta hur vi arbetar. Vi har fått flera förfrågningar om studiebesök och framtida internationella samarbete. Vi ser fram emot att dela med oss av vår metod och lära av andra. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och ett ökat arbete med Unesco kommer bli väldigt givande för oss, men även för alla (personer som organisationer) som på ett eller annat sätt bidrar till Sagobygden. Vi ser fram emot att välkomna världen till Sagobygden!

 

För mer info:

 

Unesco:

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

https://www.unesco.se/om-oss/unesco/

https://ich.unesco.org

 

Sagobygden

Sagobygden heter den ideella föreningen Berättarnätet Kronobergs verksamhet. Inom Sagobygden ryms bla Sagomuseet i Ljungby, Ljungby Berättarfestival och sägenplatserna i Ljungby, Älmhult och Alvesta kommuner.

www.sagobygden.se

 

Immateriellt kulturarv

Människor har i alla tider, alla generationer och i alla kulturer sjungit, dansat, spelat och berättat, dessa traditioner är en del av vårt immateriella kulturarv.

https://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immaterie...

 

Konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet

Denna konvention antog Unesco 2003, Sverige ratificerade den 2011. Ansvaret för konventionen ligger på myndigheten; Institutet för Språk och Folkminnen.

www.unesco.se/kultur/unescos-konvention-om-det-immateriella-kulturarvet/

https://ich.unesco.org/

 

Kontakt:

Meg Nömgård, meg.nomgard@sagobygden.se  - verksamhetschef för Sagobygden

Per Gustavsson per.gustavsson@telia.com,

070-631 30 93 ordförande för Berättarnätet Kronoberg

Lotta Welmsö lotta.welmso@sagobygden.se – kommunikatör Sagobygden

Ellen Sjömålen

29 november 2018, 14.51

Ellen Sjömålen

ellen.sjomalen@sagobygden.se

Dela denna sida: