1 av 9

Trädgården

Där skatan bygger bo, har bonden ro. Så sa man i den här delen av Småland förr i världen. Men även på andra håll i landet fanns uppfattningen att ett skatbo på gården medförde lycka och trevnad. Skatan vaktar ingången till Sagomuseets trädgård där du överallt hittar berättelser, sagor, myter och legender.

Trädgården är full av växter som förr i världen användes som bot mot allehanda ont. Här växer timjan som hjälper mot nästan allting: melankoli, blygsel, hicka. Dessutom skyddar den mot bett av giftiga bestar. Vintergrönan är ett skydd mot blixtnedslag och rönnen spår väder. Draken vaktar skatten i dammen, på blomsterängen växer de blomster du ska lägga under kudden på midsommarnatten och Hyllemor håller till i flädern.

I ett hörn ligger den stora stenen som jätten en gång slungade mot kyrkan. Tummen gjorde hål i stenen, så nu kan besökaren krypa in i jättekastet.

Låna ett texthäfte på Sagomuseet och upptäck mer i trädgården.

Konstnärerna som skapat trädgården

Det är konstnären Anna-Lena Carsson, Tånneryd och Stockholm, som har utformat trädgårdens helhetsmiljö och valt växter. Kaj Engström, Älmhult, har skapat draken i svart granit, jättekastet och skatan på Sagomuseets tak. Jan Pol, Odensviholm har utformat portal och plank samt skulpterat de tre trollen.

Dela denna sida: